سرمایه انسانی؛ دارایی نامشهود سازمان

سرمایه انسانی ؛ دارایی نامشهود سازمان

سالهای زیادی است كه مدیریت منابع انسانی كانون اصلی توجه رویكردهای مدیریتی قرار رفته‌است. به عقیده بر آن است كه منابع انسانی بنگاه اقتصادی نقش بنیادین در حصول اطمینان از تداوم...
درج جدول در تابع

آموزش فرمول نویسی اکسل: درج نواحی نام‌گذاری شده و جداول به‌عنوان آرگومان‌های توابع اکسل

در این آموزش اکسل با دامنه‌ها، نواحی نام‌گذاری شده اکسل و جداول به‌عنوان آرگومان‌های تابع آشنا خواهیم شد.  در اکسل نه‌تنها می‌توان ارجاع‌های تک‌سلولی را به‌عنوان آرگومان توابع درنظر گرفت، بلکه...
تابع product در اکسل

فرمول نویسی در اکسل: درج توابع با استفاده از کادر محاوره‌ای Insert Function

در مقاله شناخت و درج توابع اکسل و آشنایی با کادر محاوره‌ای Insert Function چگونگی جست‌وجو و انتخاب توابع در اکسل را فرا گرفتید، حال زمان آن است که از کادر...
توابع اکسل

فرمول نویسی اکسل: شناخت و درج توابع اکسل

نخستین گام در استفاده از یک تابع در اکسل، یافتن تابع موردنیاز است. گاهی اوقات حتی وقتی می‌دانید به چه تابعی را در اکسل نیاز دارید، ممکن است تمام آرگومان‌های آن...

فرمول نویسی اکسل: آشنایی با کادر محاوره‌ای Insert Function

در نرم افزار اکسل، توابع بسیار زیادی وجود دارند که هم جذاب و هم ترسناک هستند؛ چون در عین حالی که می‌توان کارهای زیادی را با توابع اکسل انجام داد، اما...

مجموعه شورتکات اکسل: بستن workbook فعال در اکسل

این شورتکات برای بستن workbook فعال در اکسل بکار می رود:F4     CtrlW     ⌘اینجا کلیک کنید

مجموعه شورتکات اکسل: باز کردن پنجره print preview در اکسل

این شورتکات برای باز کردن پنجره print preview در اکسل بکار می رود:F2Ctrl اینجا کلیک کنید
تابع-تو-در-تو-در-اکسل---فرمول-نویسی-اکسل

آموزش فرمول نویسی اکسل (قسمت ۷): تابع تودرتو در اکسل

تابع تودرتو در اکسل، تابعی است که به عنوان آرگومان تابعی دیگر نوشته شده است. آرگومان نوشتن توابع در اکسل به کاربر اجازه می‌دهد نتایجی که از لحاظ ریاضی بسیار سخت...

آموزش فرمول نویسی اکسل (قسمت ۶): آرگومان‌های یک تابع در اکسل

بیشتر توابع در اکسل، ورودی‌هایی قبول می‌کنند که آرگومان یا پارامتر نامیده می‌شوند و داده‌هایی که تابع از آنها استفاده می‌کند را مشخص می‌کند. بعضی توابع اکسل دارای آرگومان نیستند، بعضی...
داده-کاوی-چیست

داده کاوی چیست؟ داده کاوی یا کشف دانش از داده به چه معناست؟

این موضوع خیلی عجیب نیست که داده کاوی به عنوان یک موضوع مربوط به رشته های مختلف علمی (میان رشته ای) را می توان به روش های متفاوتی تعریف نمود. حتی...