correct-formula-in-excel
correct-formula-in-excel

یگی از مشکلات در مورد فرمول‌های اکسل، خروجی‌های نادرست یا پیغام‌های خطایی است که در زمان اجرای فرمول با آنها مواجه می‌شوید. در اکسل یک فرمول ممکن است دو نوع خطا رخ دهد: یا اکسل می‌تواند فرمول را اجرا کند اما نتیجه ی آن نادرست است؛ یا اکسل اصلا نمی‌تواند فرمول را محاسبه کند و پیغام خطا صادر می‌کند.

در حالت نخست که نتیجه و خروجی فرمول در اکسل نادرست است، اکسل هیچ پیغام خطایی صادر نمی‌کند؛ چون خطایی رخ نداده که بخواهد آن را گزارش کند. این نوع مشکل معمولا به خاطر عدم استفاده از پرانتز یا قرارگیری پرانتزها در محل نادرست رخ می‌دهد. به مثال‌های جدول زیر دقت کنید.

نتیجهفرمول

۱۱۲

=۷ + ۵ * ۲۰ + ۲۵ / ۵

۲۴۵

=(۷ + ۵) * ۲۰ + ۲۵ /۵

۵۲

=۷ + ۵ *(۲۰ + ۲۵) / ۵

۲۶٫۴

=(۷ + ۵ * ۲۰ + ۲۵) / ۵

تمام فرمول‌های این مثال‌ها، در اکسل معتبر و صحیح هستند؛ اما با توجه به محل قرارگیری پرانتزها در قسمت‌های مختلف، خروجی‌های متفاوتی از یک فرمول به‌دست آمده است. پس لازم است تقدم عملگرهای ریاضی را در زمان نوشتن فرمول‌ها در نظر بگیرید. تقدم عملگرها در اکسل به شرح زیر است:

۱- پرانتزها؛

۲- توان؛

۳- ضرب و تقسیم؛

۴- جمع و تفریق.

نوع دوم خطا در اکسل زمانی رخ می‌دهد که اشتباهی در فرمول یا داده‌های مورد استفاده در فرمول وجود داشته باشد که مانع اجرای محاسبات توسط اکسل بشود. اکسل در این مواقع پیغامی صادر کرده و به کاربر اعلام می‌کند که اشتباهی رخ داده است. در واقع اکسل معمولا یکی از دو کار زیر را انجام می‌دهد:

  • وقتی بخواهید فرمولی بنویسید که ایراد ساختاری دارد، اکسل اقدام به ارسال و نمایش یک پیغام اخطار می‌کند.
  • وقتی مشکل یا اشتباهی در نتیجه ی محاسبه ی یک فرمول وجود داشته باشد، اکسل پیغام خطایی در سلول مذکور درج می‌کند.

ابتدا بیایید ببینیم اگر مثلا تلاش کنیم فرمولی را در یک سلول درج کنیم که تعداد پرانتزهای آن صحیح نیست چه اتفاقی می‌افتد؟

اکسل متوجه می‌شود که تعداد پرانتزها فرد است و در نتیجه امکان اجرا و محاسبه ی فرمول وجود نخواهد داشت و با یک پیغام، این امر را به اطلاع کاربر می‌رساند. این پیغام معمولا همراه با راه حلی برای برطرف کردن مشکل هستند.

حالت دوم در اکسل زمانی است که خطایی در مقادیر برگشتی رخ داده است. در این موارد هر چند ظاهر فرمول هیچ مشکلی ندارد، اما در آن مشکلی پنهان وجود دارد که باعث شده تا محاسبات به درستی انجام نشود. خطاهای احتمالی این دسته عبارت‌اند از:

  • تلاش برای انجام عملیات ریاضی بر روی رشته‌های متنی؛
  • تلاش برای تقسیم یک عدد بر صفر (حالت تعریف نشده)؛
  • تلاش برای ارجاع به سلول، دامنه، کاربرگ یا کار پوشه‌ای که وجود ندارد؛
  • درج اطلاعات و داده‌ها از نوع نادرست به عنوان آرگومان یک تابع.

البته این فهرست، تمام حالات احتمالی را پوشش نمی‌دهد، اما تصویری از خطاهای احتمالی که باعث بروز خطا و توقف اجرای فرمول می‌شوند را در ذهن شما ایجاد می‌کند. اکسل در مورد این خطاها چه کاری انجام می‌دهد؟ اکسل در این موارد، کلمات خاصی را در سلولی که فرمولش مشکل‌دار است، قرار می‌دهد که فهرست این کلمات به شرح جدول زیر است.

نوع خطازمان وقوع

#DIV/0!

وقتی بخواهید مقداری را بر صفر تقسیم کنید

#N/A!

وقتی فرمول یا تابعی داخل فرمول نتواند داده‌های ارجاع شده را پیدا کند.

#NAME?

وقتی متن داخل فرمول، از جانب اکسل قابل شناسایی و درک نباشد.

#NULL!

با توجه به اینکه برای جداسازی ارجاع‌های چندگانه به دامنه‌های گوناگون باید از کاراکتر ویرگول استفاده شود، اگر به جای ویرگول از کاراکتر فاصله استفاده شود.

#NUM!

وقتی فرمول دارای داده‌های عددی‌ای باشد که برای نوع عملیات فرمول معتبر و قابل قبول نباشد.

#REF!

وقتی ارجاع، معتبر و قابل قبول نباشد.

#VALUE!

وقتی از عملگر یا آرگومان نادرست استفاده شده باشد.
Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...