create-new-file-in-excel
create-new-file-in-excel

این شورتکات برای ایجاد کردن یک فایل جدید در اکسل بکار می رود:

[row ] [col span=”1/2″ ]
ویندوز
[/col] [col span=”1/2″ ]
مک
[/col] [/row]

No votes yet.
Please wait...