اکسل (Excel)

در این بخش شما با آموزش بخش مختلفی از نرم افزار اکسل آشنا خواهید شد. نرم افزار excel یک ابزار کاربردی برای تحلیل داده ها، محساسبات مالی، رسم نمودارهاست.

arguments-in-excel-functions

آرگومان توابع اکسل: منظور از آرگومان تابع در نرم افزار مایکروسافت اکسل چیست؟

در اکسل به هر عضوی از یک تابع آرگومان گفته می شود. تعداد آرگومان های هر تابع بسته به کاری که آن تابع انجام می دهد متفاوت است: بدون آرگومان، تک...
select-just-unhide-cells-in-excel

ترفند اکسل: چطور از کپی شدن بخش های مخفی داده ها در اکسل جلوگیری...

احتمالاً برای شما هم پیش آمده که بخشی از فایل اکسل را hide می کنید و در زمانی که قصد کپی کردن این قسمت را به فایل دیگرد یا sheet دیگر...
vlookup-function-in-excel

تابع VLOOKUP در اکسل: آشنایی با جزییات و نحوه کارکرد

تابع vlookup در اکسل، به جست و جو در نخستین ستون جدول lookup (جدول مورد جستجو) پرداخته و پس از یافتن مقدار نخستین آرگومان تابع، مقدار متناظرش (از لحاظ ردیفی) در...

مطالب تصادفی