select-just-unhide-cells-in-excel
select-just-unhide-cells-in-excel

احتمالاً برای شما هم پیش آمده که بخشی از فایل اکسل را hide می کنید و در زمانی که قصد کپی کردن این قسمت را به فایل دیگرد یا sheet دیگر دارید به مشکل برخورده اید و بخش های hide هم انتقال پبدا می کنند. برای این کار در اکسل بک راه حل ساده وجود دارد. گام های زیر راطی کنید تا به نتیجه مطلوب برسید :

۱- بخشی که تصمیم دارید کپی کنید انتخاب کنید

۲- ;+alt را فشار دهید

۳- ctrl+c

۴- ctrl+v

۵ – به همین سادگی از شر بخش های مخفی خلاص شدید.

 

در آموزش ویدئویی زیر می توانید مراحل گفته شده را ببینید.

No votes yet.
Please wait...