این شورتکات برای باز کردن پنجره print preview در اکسل بکار می رود:

[row ] [col span=”1/2″ ]
ویندوز
[/col]

 

[/row]

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...