همه-شورتکات-های-اکسل
همه-شورتکات-های-اکسل

در این آموزش شما با ۲۰۰ کلید میانر اکسل آشنا می شوید که تقریبا کاملترین مجموعه شورتکاتی است که می توانید با آن ها کار کنید. این کلیدهای میانبر اکسل هم برای ویندوز هم برای مک ارائه شده است.

کلیدهای میانبر عمومی اکسل

کلیدهای مبانبر عمومی اکسل

کلیدهای میانبر کنترل سلول های اکسل

کلیدهای میانبر کنترل سلول ها

کلیدهای میانبر انتخاب و حرکت بین سلول های اکسل

کلیدهای میانبر انتخاب و حرکت بین سلول های اکسل

کلیدهای میانبر انتخاب سطرها و ستون های اکسل

کلیدهای میانبر انتخاب سطرها و ستون های اکسل

کلیدهای میانبر انتخاب گروهی در اکسل

کلیدهای میانبر انجام عملیات روی یک سلول

کلیدهای میانبر انجام عملیات روی یک سلول

کلیدهای میانبر فرمت دهی متن و اعداد در اکسل

کلیدهای میانبر فرمت دهی متن و اعداد در اکسل

کلیدهای میانبر مربوط به فرمول ها و توابع در اکسل

کلیدهای میانبر مربوط به فرمول ها و توابع در اکسل

کلیدهای میانبر مربوط به View در اکسل

کلیدهای میانبر مربوط به View در اکسل 

کلیدهای میانبر مربوط به کاربرگ و کارپوشه در اکسل

کلیدهای میانبر مربوط به کاربرگ و کارپوشه در اکسل

شورتکات های Pivot Table در اکسل

شورتکات های Pivot Table در اکسل

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...